XXII Puchar Warmii i Mazur 2017
Dodane przez Zinngiesser dnia Październik 02 2017 21:12:35

XXII Puchar Warmii i Mazur


REGULAMIN...


Treść rozszerzona

XXII Puchar Warmii i Mazur


Dźwierzuty 07 października 2017 roku1. Cel zawodów:2. Bezpośredni organizator:

Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach, we współpracy z F.S.U „ALMAX w Olsztynie oraz z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Olsztynie3. Termin i miejsce:

07 października 2017 roku. Otwarta strzelnica w Dźwierzutach.

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00. Zgłoszenie do godz.12.00.4. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego. Broń i amunicja własna.


5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd. W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibromierzem, o kalibrze z którego strzelał dany zawodnik. Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostaną OPEN. Strzelba gładkolufowa – sposób przeprowadzenia i ocena podana zostanie w dniu zawodów.


6. Konkurencje:


Pistolet sportowy (np. Margolin, Walther, itp.), z wyjątkiem pistoletu dowolnego :

 

O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni wskazanej przez organizatora (za dodatkową opłatą)!.

Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.7. Sprawy finansowe:


8. Nagrody:

Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe statuetki i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.


9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.


10. Zgłoszenia:

W dniu zawodów.

Informacje na temat zawodów można uzyskać: Albert Dzik, tel. kom. 607088575.


11.  Postanowienia końcowe:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji (max do 5 minut . Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.Link do opublikowanego regulaminu: http://www.sks-bielik.org/komunikat-organizacyjny-zawodow-7-pazdziernika-2017-roku