XVII Mistrzostwa Województwa 2017
Dodane przez Zinngiesser dnia Wrzesień 06 2017 21:08:27
XVII Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Strzelectwie Sportowym

REGULAMIN... WYNIKI...

Treść rozszerzona
XVII Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Strzelectwie Sportowym

REGULAMIN XVI ZAWODÓW WOJEWÓDZTWA  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W STRZELECTWIE SPORTOWYM

1. Cel zawodów:
-rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur
-propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych
-zdobywanie odznak strzeleckich

2. Organizator zawodów:
-Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
-bezpośredni organizator: Warmiński Klub Strzelecki “10” w Olsztynie

3.Termin i miejsce zawodów:
-17 września 2017 r. rozpoczęcie godz 8:45
-strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” Jonkowo, miejscowość Mątki - mapa dojazdu znajduje się na stronie w/w klubu www.wks10.pl
-zakończenie  zawodów w dniu 17 września 2017 r.

4. Program zawodów:

-konkurencje rozgrywane : Pdw, Pcz, Psp, Ksp

a/ Pistolet dowolny Pdw - 40 strz. /np. Toz -35; Iż-51; Drulow itp. broń pojedynczo ładowana(bez magazynka)
-czas przygotowawczy i strzały próbne - 15 minut
-ilość próbnych nieograniczona 1 tarcza /TS-4/
-strzały oceniane - 40 strzałów czas 40 minut. 4 tarcze /TS-4/ po 10 strzałów do tarczy
-rozpoczęcie konkurencji pistoletu dowolnego godz. 9:00 ; zakończenie 9:55
-jedna zmiana ilość stanowisk 10 - 12

b/ Pistolet sportowy Psp - 20 /np. Margolin, Hammerli, Walmet, Cz-122 itp./
-strzały próbne ilość nieograniczona w czasie 5 minut
-strzały oceniane 20 strz. tarcza /Ts-4/
-dwie tarcze oceniane po 10 szt.
-czas na strzały oceniane 20 minut
-odległość 25 m
-postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz
-rozpoczęcie konkurencji godz. 9:00; zakończenie godz. 14:00

c/ Pistolet centralnego zapłonu Pcz-20 /kaliber 7.62 - 11.43/
-dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut
-20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut
-tarcza Ts-4 2 szt. po 10 strz. do tarczy
-odległość 25 m
-postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz
-rozpoczęcie konkurencji godz. 9:00 ; zakończenie godz. 14:00

d/ Karabin sportowy Ksp-20 /np. CM-2, Suhl itp./
-czas przygotowawczy i strzały próbne - 15 minut ; ilość strz. próbnych nieograniczona
-20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut / po 5 strz. do tarczy/
-celem jest tarcza do strzelań karabinowych na 50 m.
-broń bocznego zapłonu kal. 5.6 mm na amunicję typu Long
-przyrządy celownicze / zamknięte/ przeziernikowe
-postawa leżąc z wolnej ręki z podpórką / podpórka nie związana na stałe z karabinem - minimalna  wysokość 20 cm/
-z wykorzystaniem pasa
-rozpoczęcie konkurencji godz. 10:00 ; zakończenie godz. 14:00

5. Uczestnictwo
-w zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS /do wglądu przed rejestracją zawodnika/
-zawodnicy mogą uczestniczyć we wszystkich konkurencjach strzelając z broni i amunicji własnej

6. Klasyfikacja
-w zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątych wewnętrznych. W sytuacji gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa ilość 10.9.8 itd. w danej konkurencji

7. Nagrody
-za I miejsce we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają puchary
-za miejsce I - III we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają medale
-za miejsce I- VI we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają dyplomy

8. Zgłoszenia
-zgłoszenie i rejestracja zawodników do konkurencji Pcz, Psp, Ksp przyjmowane są do godz. 11:00  na Strzelnicy Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” w dniu zawodów lub mailem (zgłoszenie) do 12 września 2017 r.
- Zgłoszenia do konkurencji Pdw będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną /mailem/ do 12 września 2017 r. , a rejestracja zawodników Pdw do godz. 8:45 w dniu zawodów na strzelnicy WKS “10”. Adres do zgłoszeń: strzelnicaolsztyn@wp.pl

9. Koszty uczestnictwa
-opłata startowa 20 zł za każdą konkurencję
-pozostałe koszty pobytu / ewentualne noclegi i wyżywienie/ ponoszą uczestnicy zawodów
-w ramach opłaty startowej - poczęstunek z grilla

10. Sprawy różne
-Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu  głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie póżniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu wpłacona opłata podlega zwrotowi.
-zawody ujęte są w kalendarzu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
-zawody z udziałem
delegata technicznego PZSS.

Link do opublikowanego regulaminu: https://wks10.pl/wp-content/uploads/2017/09/REGULAMIN-XVI-MW-17-09-2017.pdf

Link do opublikowanych wyników: https://wks10.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMUNIKAT-KLASYFIKACYJNY-XVI-Mistrzostwa-Wojewodztwa-Warminsko-Mazurskiego-1.pdf