Puchar Prezesa WMZSS 21.05.2017 Kaczory
Dodane przez jotce dnia Kwiecień 24 2017 21:04:52

REGULAMIN

Pucharu Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego 2017

 

1. Cel zawodów:

- upowszechnianie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,

- zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym.

 

2. Organizator:

- Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie,

- bezpośredni organizator: Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie, 14-100 Ostróda,
ul. Drwęcka 24, e-mail: ksgarda@onet.eu , tel. 693-623-683

 

3. Termin i miejsce:

21 maja 2017r. godz. 10,oo (zgłoszenia do godziny 12,oo) na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA położonej na terenie Leśnictwa Kaczory gm. Ostróda

(Mapka dojazdu znajduje się na stronie w/w Klubu - http://www.ksgarda.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=48&Itemid=144 )

4. Program zawodów – konkurencje (Open):

........................................
Treść rozszerzona

REGULAMIN

Pucharu Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego 2017

 

1. Cel zawodów:

- upowszechnianie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,

- zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym.

 

2. Organizator:

- Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie,

- bezpośredni organizator: Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie, 14-100 Ostróda,
ul. Drwęcka 24, e-mail: ksgarda@onet.eu , tel. 693-623-683

 

3. Termin i miejsce:

21 maja 2017r. godz. 10,oo (zgłoszenia do godziny 12,oo) na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA położonej na terenie Leśnictwa Kaczory gm. Ostróda

(Mapka dojazdu znajduje się na stronie w/w Klubu - http://www.ksgarda.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=48&Itemid=144 )

4. Program zawodów – konkurencje (Open):

I. Pistolet sportowy – Psp 20 :

- dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,

- 20 strzałów (dwie serie po 10 strzałów do każdej tarczy) ocenianych w czasie łącznym 20 minut ,

- celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4)

- pistolet bocznego zapłonu każdego typu (np. Margolin, Hamerli, CZ-122 itp.), za wyjątkiem pistoletu dowolnego,

- odległość 25 metrów,

- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.

II. Karabin sportowy – Ksp 20:

- dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,

- 20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (po 5 do każdej tarczy),

- celem jest tarcza karabinowa, przewidziana do strzelań w konkurencji kbks,

- karabin bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (na amunicja typu long), tylko
z przeziernikowymi przyrządami celowniczymi (np. SM-2, Suhl, Anchutz itp.),

- odległość 50 metrów,

- postawa: leżąca, z wolnej ręki lub z podpórką min. 20 cm wysokości, ewentualnie
z wykorzystaniem pasa.

III. Pistolet centralnego zapłonu Pcz 20:

- dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,

- 20 strzałów (dwie serie po 10 strzałów do każdej tarczy) ocenianych w czasie 20 minut

- pistolet sportowy centralnego zapłonu (kaliber od 7,62 – 9,65)

- celem jest tarcza olimpijska (TS 4)

- odległość 25 metrów,

- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.

IV. Pistolet dowolny – Pdw 40:

- dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,

- 40 strzałów (dwie serie po 20 strzałów, każde 10 strzałów do odrębnej tarczy) ocenianych
w czasie łącznym 40 minut,

- celem jest tarcza olimpijska (TS 4)

- odległość 50 metrów,

- postawa stojąca z wolnej ręki.

5. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach sportowych, a także wszyscy inni sympatycy strzelectwa. Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji.

6. Klasyfikacja

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w kategorii Open, oddzielna dla każdej konkurencji. W konkurencji karabin sportowy nastąpi oddzielna klasyfikacja dla strzelających z wolnej ręku lub z pasa i oddzielna dla strzelających z podpórką.

W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia
o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.

W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.

7. Nagrody

- za I miejsca zawodnicy otrzymają puchary,

- za miejsca I – III zawodnicy otrzymają medale,

- za miejsca I - VI miejsce we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają dyplomy,

8. Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów obejmujące – nazwisko i imię zawodnika, nazwę jego klubu oraz rodzaj konkurencji – należy zgłaszać internetowo (rejestracja internetowa na stronie www.ksgarda.pl )) pod adresem internetowym:

http://rejestracja.ksgarda.org/

albo w dniu zawodów 21 maja 2017r. do godziny 12,oo na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA.

 

Opłaty startowe wnosimy na konto bankowe Klubu Strzeleckiego GARDA

37 1500 1562 1215 6004 9675 0000

W Banku Zachodnim WBK SA

 

 

9. Koszty uczestnictwa

Wszystkie koszty udziału w zawodach pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy, a warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 20 zł od za każdą konkurencję.

Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji i w ramach startowego zapewniamy poczęstunek z grilla.

Członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA startujący co najmniej w dwóch konkurencjach otrzymują amunicję do konkurencji Karabin sportowy z zasobów Klubu.

Z wnoszenia opłaty startowej są zwolnieni sędziowie wykonujący swoje funkcje na niniejszych zawodach.

10. Sprawy różne

Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Do strzelań z bocznego zapłonu Klub udostępnia broń obiektową. Sędziowie obsługujący zawody strzelają – w miarę możliwości - konkurencje z pkt. 4 w przeddzień zawodów tj.21.05.2017r. o godz. 11,oo na strzelnicy KS GARDA.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.