Warmińsko-Mazurski Zwiazek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Plebiscyt

Gazeta Olsztyńska prowadzi plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca(KLIKNIJ)


W kategorii 8. Sportowy Talent Roku znajduje się rzeczywisty talent strzelecki – Maciej Kowalewicz (strzelectwo Gwardia Olsztyn). Chłopak jest obecnie na drugim miejscu w plebiscycie. Zasługuje w pełni na poparcie – w 2016 trzykrotnie poprawił Rekord Polski w karabinie !!!!!!!


Głosować na młodego Maćka można wysyłając SMS o treści GO.STR.22 na numer 7248 (koszt 2,46 zł zt VAT za SMS).


Głosowanie kończy się 9 lutego 2017r.

Ilość licencji zawodniczych w klubach

Inne

Według danych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (pismo L.dz. 453/2016 z 15.07.2016r.) w roku 2016 liczba licencji zawodniczych przyznana członkom klubów zrzeszonych w Warmińsko Mazurskim Związku Strzelectwa przedstawiała się następująco (stan na 30.06.2016): ..................

 

ŚWIĘTA

InneWESOŁYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT
ORAZ
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
życzą WSZYSTKIM
ZARZĄD WMZSS i KOMISJA REWIZYJNA

14.01.2017r. Olsztyn - Walne Zebranie Delegatów WMZSS

Posiedzenia Zarządu

Uchwała nr 1/2016.10.06

Zarząd WMZSS w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 6 października 2016r., na zasadzie § 24 oraz § 27 pkt 7 Statutu WMZSS postanowił zwołać sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na dzień 14 stycznia 2017r. (sobota) o godz. 11,oo w pierwszym terminie, a przy braku kworum o godzinie 11,15 w drugim terminie w siedzibie MPK Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 40 z planowanym następującym porządkiem obrad: ..............................

Licencje sędziowskie

Inne

Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie przypomina Sędziom Strzelectwa Sportowego, że w terminie do 15-go grudnia należy złożyć: „Wnioski o przedłużenie ważności licencji sędziowskiej do 2020 roku:” do wniosku załączyć zdjęcia, ksero karty pracy sędziego, dowód wniesienia opłaty za wydrukowanie licencji.

Licencje kl. III i II zgodnie z instrukcją PZSS .........................

10.12.2016 Ostróda egzamn na patent strzelecki

Egzaminy - SzkoleniaEgzamin na patent strzelecki odbędzie się 10 grudnia 2016r. (sobota) od godz. 10,oo w Ostródzie w siedzibie Klubu Strzeleckiego GARDA  przy ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208 (budynek Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie).
Więcej szczegółów na stronie internetowej Klubu Strzeleckiego GARDA (KLIKNIJ)

Spotkanie Prezesów Klubów Strzeleckich

InneW dniu 8 grudnia 2016r. (czwartek) o godz. 17,15 w Ostródzie, na ul. Sobieskiego 9 (budynek Wydziału Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego) odbędzie się tradycyjne, coroczne, spotkanie Przesa Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego z Prezesami Klubów Strzeleckich /Sportowych zrzeszonych w naszym W-MZSS.

W przypadku nieotrzymania zaproszenia poprzez pocztę elektroniczną proszę potraktować jako niniejsze ogłoszenie jako oficjalne zaproszenie.

Mistrzostwa Województwa w Strzelectwie Pneumatycznym 10.12.2016 Elbląg

Zawody

Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej

10.12.2016r.

REGULAMIN

1.    Cel  zawodów :

    • propagowanie strzelectwa sportowego
    • upowszechnienie wśród młodzieży i dorosłych
    • współzawodnictwo w rożnych konkurencjach strzeleckich

2.     Organizator  .......................................

-> jotce dnia listopad 29 2016 07:41:32 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 339 czytań · Drukuj

Zgłoszenia do kalendarza WMZSS na rok 2017

Zawody

W terminie do dnia 15 grudnia 2016r. proszę zgłaszać zawody do kalendarza Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2017.

Zgłoszenia proszę kierować mailem na adres Sekretarza WMZSS strzelectwo@onet.eu

W zgłoszeniu proszę podać: .....................

Licencje sądziowskie II i III klasy

Egzaminy - Szkolenia

Opłaty za przedłużenie licencji sędziowskich klasy II i III (klasy drugiej i trzeciej) w wysokości 50 zł (słownie złotych pięćdziesiąt) należy wnosić na konto bankowe:

Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie ...............

Nowości dot licencji klubowych PZSS

Inne

16 listopada 2016r. Polski Związek Strzelectwa Sportowego zmienił zasady dotyczące wydawania licencji klubowych PZSS, Licencja wydana po raz pierwszy kosztuje za pierwszy rok kalendarzowy 1.000 zł. płatne z góry. Z kolei opłata za licencję klubową na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) wynosi rocznie 500 zł płatne do 31 października roku poprzedniego. Jeżeli klub bierze ........................


Wygenerowano w sekund: 0.04
442,086 Unikalnych wizyt